Akcja ZSP w Sycowie - „Mam Haka na Raka"

Mirka Bieleń
Akcję profilaktyczną „Mam Haka na Raka” prowadzi ZSP w Sycowie. Na zdjęciu nauczycielka Joanna Zdulska Mirosława Bieleń
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSP w Sycowie, w związku z obchodzonym 4 lutego Światowym Dniem Walki z Rakiem, zorganizowali akcję profilaktyczną „Mam Haka na Raka". Akcja „Mam Haka na Raka” miała na celu ukazanie jak ważna jest wiedza o objawach nowotworu układu chłonnego - chłoniaka. Wiedza ta zwiększa szanse na wczesne rozpoznanie choroby i pozwala na rozpoczęcie skutecznego leczenia ratującego życie

Akcja profilaktyczna „Mam Haka na Raka", zorganizowana przez ZSP w Sycowie, przybliżyła problem, jakim są choroby nowotworowe. Poprzez zabawy i gry młodzież informowała o najczęstszych objawach występujących przy chłoniaku: powiększonych węzłach chłonnych, osłabieniu, uporczywym swędzeniu skóry, długo utrzymującym się kaszlu i duszności, zmęczeniu, znacznej utraty masy ciała, obfitych nocnych potach czy podwyższonej temperaturze ciała. Uczniowie pod okiem swoich opiekunów stworzyli pouczające wydarzenie. Dzięki niemu wiele osób dowiedziało się, jakie symptomy towarzyszą nowotworom, jakie należy wykonać badania oraz jak skutecznie leczyć tę chorobę.

Odbył się wykład
Prelekcja na temat nowotworu układu chłonnego - chłoniaka, dotycząca akcji „Mam Haka na Raka” odbyła się 7 lutego w ZSP w Sycowie. Wykład poprowadził Radosław Chaber, specjalista onkologii i hematologii dziecięcej. Podczas godzinnego spotkania zgromadzeni goście wysłuchali referatu na temat wykrywania choroby i sposobów jej leczenia. Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie wśród mieszkańców regionu, którzy licznie przybyli do szkoły. Uczniowie wraz z opiekunami po zakończonej prezentacji przygotowali krótką część artystyczną oraz poczęstunek dla przybyłych gości.

Robert Lewandowski inwestuje w branżę rolną

Wideo

Dodaj ogłoszenie