Jak z koronawirusem radzi sobie Malsch - partnerskie dla Sycowa miasto? (GALERIA, FILMY)

Beata Hadas
W naszej partnerskiej gminie Malsch w Badenii-Wirtembergii, położonej u podnóża gór Schwarzwaldu, zamieszkałej przez 14,5 tys. mieszkańców, zanotowano 20 osób zakażonych wirusem covid-19. Od 2 kwietnia Niemcy w Malsch notują wyzdrowienia. Do dziś gmina ta zanotowała 11 ozdrowieńców. O sytuacji na bieżąco informuje w profesjonalnie przygotowanych filmach burmistrz Malsch Elmar Himmel (zobacz niżej).

Badenia, obok Bawarii i Nadrenii, jest landem, w którym notuje się wysoką zachorowalność na koronawirusa. Jak informują zaprzyjaźnieni mieszkańcy Malsch, w gminie mimo to nie ma paniki, ludzie przestrzegają reguł, w mieście nie widać policji, w kilku dyskontach mieszkańcy jak zawsze robią zakupy - tam nie obowiązują obostrzenia takie jak u nas, poza obowiązkiem dezynfekcji rąk i zachowania dystansu 1,5 metra. Tylko w małych sklepikach ludzie robią zakupy pojedynczo, ale w Malsch tych sklepików jest dużo, dużo mniej niż w Sycowie. To właśnie w Malsch o wejściu w życie obostrzeń informowała przez megafony Ochotnicza Straż Pożarna, zanim to uczyniono u nas (zobacz niżej film).

Łączna liczba ofiar śmiertelnych w Republice Federalnej Niemiec to 1 158.
Liczba zarejestrowanych zakażeń w RFN wynosi ponad 85 tysięcy.

Najwięcej zakażeń zidentyfikowano w Bawarii, łącznie 21 908 przypadków. Wysoki poziom infekcji utrzymuje się także w dwóch gęsto zaludnionych zachodnich landach: Nadrenii Północnej-Westfalii, gdzie odnotowano 17 885 przypadków oraz właśnie w Badenii-Wirtembergii – 17 014 przypadków.

Jednak, jak informuje Lothar Wieler, szef Instytutu im. Roberta Kocha w Berlinie, epidemia w Niemczech spowalnia.

Warto dodać, że w tym tygodniu w Niemczech ruszył nabór wniosków o udzielenie przez rząd federalny bezzwrotnej pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom. Wniosek liczy trzy strony i wystarczy podać w nim podstawowe dane dotyczące firmy, m.in. liczbę zatrudnionych osób. Pomoc już ruszyła, o czym informują nas Polacy prowadzący działalność gospodarczą w Niemczech. Wynosi ona od 5 do 15 tysięcy Euro!

KLIK! OTO PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANA STRONA, JAKĄ PROWADZI MALSCH, BY NA BIEŻĄCO INFORMOWAĆ O EPIDEMII

Oto jakie obostrzenia obowiązują m.in. w Malsch:

17 marca 2020 roku kraj związkowy Badenia Wirtembergia wydał rozporządzenie rządu odnośnie działań zapobiegających infekcjom w walce przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusaSARS-Cov-2. Rozporządzenie aktualizowano 28 marca br.

Jakie obostrzenia obowiązują naszych przyjaciół z partnerskiej miejscowości? To przede wszystkim zamknięte placówki oświatowe i nauka nie tyle zdalna, co na podstawie podręczników i książek, z wykorzystaniem rozmaitych pomocy naukowych. Opieka w związku z sytuacją nadzwyczajną (brak możliwości pozostania w domu z dzieckiem) zapewniana jest przez personel dotychczasowej placówki edukacyjnej dziecka w możliwie małych grupach. Wyjątki od tej zasady są dozwolone jedynie w przypadkach obiektywnej niemożności. Podczas wspólnego spożywania posiłków w przypadku opieki w związku z sytuacją nadzwyczajną placówka musi zadbać o to, by: rozmieszczenie miejsc do siedzenia zapewniało zachowanie odległości między stolikami wynoszącej co najmniej 1,5 metra oraz miejsca stojące były rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między osobami wynosiła co najmniej 1,5 metra.

W rozporządzeniu jest mowa o tym, że zwolnione z zakazu działalności, czyli stanowią infrastrukturę krytyczną, są instytucje takie jak:
1. sektory zaopatrzenia w energię, wodę, żywność, technologia informacyjna i telekomunikacja, opieka zdrowotna, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, transport
2. cała infrastruktura opieki medycznej i pielęgniarskiej, w tym obszary wsparcia niezbędne do utrzymania tej opieki, opieka nad osobami starszymi i usługi opieki ambulatoryjnej, również w zakresie wykraczającym poza definicję sektora zdrowia
2a. placówki ambulatoryjne i ośrodki pomocy osobom bezdomnym, a także komunalne i społeczne placówki psychiatryczne i usługodawcy objęci umową o świadczenie opieki, a także placówki ambulatoryjne oraz poradnie odwykowe i uzależnień
3. rząd i administracja, parlament, instytucje sądownicze, zakłady penitencjarne i ośrodki przetrzymywania więźniów przewidzianych do deportacji oraz niezbędne służby publiczne
4. policja i straż pożarna (również ochotnicza) oraz oddziały służb ratowniczych i alarmowych, w tym ochrona ludności, jak również jednostki i biura Bundeswehry, które bezpośrednio lub pośrednio pełnią służbę w związku z epidemią wywołaną koronawirusem,
5. prasa i media
6. pracownicy transportu publicznego i przedsiębiorstwa pasażerskiego transportu kolejowego a także pracownicy lokalnych firm autobusowych, pod warunkiem, że są zatrudnieni w ramach regularnych kursów
7. zakłady zajmujące się utrzymaniem i konserwacją dróg
8. usługi pogrzebowe.

Pobyt w miejscach publicznych jest dozwolony w Malsch tylko w pojedynkę, z inną osobą nie mieszkającą w gospodarstwie domowym lub w kręgu członków własnej rodziny. Od innych osób przebywających w miejscach publicznych należy w miarę możliwości zachować minimalną odległość 1,5 metra. Zaleca się wyjścia jedynie do lekarza, apteki, w celu dokonania niezbędnych dla codziennego życia zakupów oraz pozwala się na spacery po świeżym powietrzu czy wyjścia z psem. Jak zaznacza burmistrz Malsch Elmar Himmel, zaleca się pozostawanie w domach. – Potrzebujemy oczywiście kontaktów z ludźmi, ale solidarnie powinniśmy pozostawać w domu i ograniczyć życie do życia prywatnego, do kontaktów wyłącznie z osobami bliskimi - podkreślił. - Jest wiele możliwości kontaktowania się ze znajomymi - poprzez telefon czy wideoczaty. - Ta sytuacja wywołuje u niektórych osób niepokój. Ja też nie jestem wolny od obaw. Martwię się o siebie, moją córkę, moich rodziców - powiedział i dodał, że mieszkańcy muszą solidarnie przetrwać ten czas, stosując się do reguł, a wtedy ryzyko zakażeń będzie zminimalizowane. Podziękował też wszystkim, szczególnie osobom z gminnego sztabu kryzysowego oraz strażakom, za pomoc w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się covid-19.

Poza miejscami publicznymi zabrania się w Niemczech przeprowadzania imprez i wszelkiego rodzaju innych zgromadzeń, jeżeli bierze w nich udział więcej niż pięć osób, z zastrzeżeniem prawa do samoorganizacji Landtagu i władz lokalnych. Wyjątek stanowią imprezy i inne zgromadzenia, jeżeli ich uczestnicy: są spokrewnieni w linii prostej, jak na przykład rodzice, dziadkowie, dzieci i wnuki lub członkowie wspólnego gospodarstwa domowego, jak i ich małżonkowie, partnerzy i partnerki życiowe lub współlokatorzy. Zakaz, o którym mowa, ma zastosowanie w przypadku spotkań w klubach, innych obiektach sportowych i rekreacyjnych oraz publicznych i prywatnych pozaszkolnych placówkach oświatowych.

Sądy i prokuratura działają!
Wyjątki od zakazu dotyczą imprez, zgromadzeń i innych spotkań, jeżeli są one niezbędne do: utrzymania działalności gospodarczej, bezpieczeństwa i porządku publicznego lub świadczenia podstawowych usług w interesie ogólnym czy też usług użyteczności publicznej, lub funkcjonowania placówek, o ile nie jest ono zabronione przez rozporządzenie. Wyjątki obowiązują w szczególności wydarzenia, zgromadzenia i inne spotkania odbywające się w sądach, prokuraturach i w kancelariach notarialnych Badenii-Wirtembergii. Ponadto obowiązują one w przypadku wydarzeń organizowanych w ramach opieki medycznej, takich jak oddawanie krwi, jeżeli podjęte zostaną odpowiednie środki w celu ochrony przed zakażeniami.

Generalnie zabrania się imprez i wszelkiego rodzaju innych zgromadzeń w kościołach, meczetach, synagogach i innych wspólnotach wyznaniowych.

Podróżowanie
Zabrania się w Badenii-Wirtembergii przejazdów i podróży z określonej w klasyfikacji RKI strefy ryzyka za granicą na lub przez terytorium kraju związkowego Badenii-Wirtembergii, z wyjątkiem przejazdów do miejsca pracy, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia, miejsca zamieszkania lub do miejsca przeznaczenia lub miejsca wyjazdu dostawy towarów, oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach z powodów prywatnych (np. przypadku śmierci w rodzinie). Dozwolone są tylko takie przejazdy, które po należytym rozważeniu uznane zostaną za uzasadnione, aby możliwie szybko i bezpiecznie dotrzeć do miejsca pracy, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia, miejsca zamieszkania lub do miejsca przeznaczenia lub miejsca wyjazdu dostawy towarów. Przerwy w przejazdach, w szczególności w celach zrobienia zakupów lub rekreacyjnych, są zabronione. W przypadku przejazdów do miejsca pracy, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia, należy mieć przy sobie wypełnione i podpisane zaświadczenie policji federalnej o konieczności codziennych dojazdów lub wypełnione zaświadczenie kraju związkowego Badenia-Wirtembergia uprawniające do wjazdu na teren Republiki Federalnej Niemiec w celu wykonywania zawodu.

Feuerwehr Malsch przypomina o zaleceniu pozostania w domach:

Do 19 kwietnia 2020 roku obowiązuje zakaz działalności obejmujący:
1. wszelkiego rodzaju placówki kulturalne, w szczególności muzea, teatry, teatry na wolnym powietrzu,
2. wszelkiego rodzaju placówki oświatowe, w szczególności uczelnie wyższe, placówki kształcenia ustawicznego, ośrodki kształcenia dorosłych, szkoły muzyczne i młodzieżowe szkoły artystyczne,
3. kina,
4. baseny otwarte i kryte, baseny termalne i rekreacyjne, sauny,
5. wszystkie publiczne i prywatne ośrodki i obiekty sportowe, w szczególności siłownie, szkoły tańca, oraz temu podobne placówki,
6. młodzieżowe domy kultury,
7. biblioteki publiczne,
8. miejsca rozrywki, w szególności salony gier, kasyna, ajencje bukmacherskie,
9. miejsca uprawiania prostytucji, domy publiczne i temu podobne placówki,
10. restauracje i temu podobne lokale, jak lodziarnie, bary, bary szisza, kluby, dyskoteki i puby,
11. targi, wystawy, parki rozrywki i zoologiczne oraz podmioty prowadzące działalność rekreacyjną (także na świeżym powietrzu), targi specjalistyczne i temu podobne obiekty,
12. wszystkie inne punkty sprzedaży detalicznej, w szczególności outlety,
13. publiczne place zabaw i boiska do piłki nożnej,
14. zakłady fryzjerskie, pracownie tatuażu/piercingu, gabinety masażu, gabinety kosmetyczne, salony pielęgnacji paznokci, salony kosmetyczne pielęgnacji stóp i solaria,
15. obiekty noclegowe, pola kempingowe i pola namiotowe; zakwaterowanie może nastąpić wyjątkowo w przypadkach, gdy jest ono uzasadnione służbowo, urzędowo lub, w szczególnych przypadkach, prywatnie
16. obsługa autokarów w transporcie turystycznym.

Zakaz odwiedzin obowiązuje w ośrodkach dla osób potrzebujących opieki i wsparcia lub niepełnosprawnych, jak również wspólnoty mieszkańców korzystające z opieki ambulatoryjnej, za które odpowiedzialny jest jeden świadczeniodawca zgodnie z ustawą o działalności mieszkaniowej, partycypacji w życiu społecznym i opiece pielęgniarskiej. Ośrodki te mogą zezwolić na odwiedziny, jeżeli możliwe jest podjęcie odpowiednich środków w celu ochrony przed zakażeniem.

Wykroczenia
Wykroczenie w rozumieniu ustawy o ochronie przed zakażeniami popełnia każdy, kto umyślnie lub przez zaniedbanie
1. przebywa w miejscach publicznych w większej grupie, wbrew zaleceniu: pobyt w miejscach publicznych jest dozwolony tylko w pojedynkę, z inną osobą nie mieszkającą w gospodarstwie domowym lub w kręgu członków własnej rodziny. Od innych osób przebywających w miejscach publicznych należy w miarę możliwości zachować minimalną odległość 1,5 metra,
2. uczestniczy w imprezie lub innym zgromadzeniu więcej niż pięciu osób jednocześnie,
3. nie spełnia wymogów dotyczących ochrony przed zakażeniami,
4. odbywa podróże i wyjazdy, z wyłączeniem wspomnianych wyżej wyjątków,
5. nie posiada przy sobie zaświadczenia o konieczności codziennych dojazdów lub zaświadczenia kraju związkowego Badenia-Wirtemberga uprawniającego do wjazdu na teren Republiki Federalnej Niemiec w celu wykonywania zawodu,
6. sprzedaje zabronione części asortymentu,
7. prowadzi placówkę, której prowadzenie jest zabronione lub wchodzi do takiej placówki,
8. nie podejmuje działań w celu zapewnienia zachowania minimalnej odległości 1,5 metra między osobami,
9. oferuje usługi opieki i wsparcia w okresie poprzedzającym opiekę i związane z opieką pielęgniarską.

Rozporządzenie wydane w Stuttgarcie obowiązuje do 15 czerwca.

Jak Państwo zauważyliście, nie ma w nim mowy o zakazie wchodzenia do lasu, dlatego zapraszamy Państwa do wirtualnego spaceru po uroczych zakątkach lasów u podnóża Schwarzwaldu z widokiem na naszą partnerską miejscowość Malsch. Wróć do galerii wyżej.

WYWIAD Z BURMISTRZEM MALSCH ELMAREM HIMMELEM:

Wideo

Materiał oryginalny: Jak z koronawirusem radzi sobie Malsch - partnerskie dla Sycowa miasto? (GALERIA, FILMY) - Dolnośląskie Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3