© Beata Samulska
[2/15]

Miechowsko-węgierskie regionalia

Festyn kulturalno-rekreacyjny Miechowskie Regionalia zorganizowało sołectwo Miechów przy współpracy z tutejszym Kołem Gospodyń Wiejskich i gminą Perzów. Perzowianie gościli władze Erdőtelek

reklama