Przebudowa drogi powiatowej 1488D Bąków- Klonów

Beata Samulska
W dniu 9 września o godz. 11 we wsi Klonów odbyło się uroczyste przekazanie do użytku inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1488D Bąków-Klonów".

W uroczystości uczestniczyli m. in. Starosta Powiatu Oleśnickiego - Zbigniew Potyrała, V-ce Starosta Powiatu Oleśnickiego - Sławomir Pytel, Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego - Walerian Pietrzak, Członek Zarządu Powiatu -Jarosław Polański Przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Powiatu Oleśnickiego - Michał Pater, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - Grzegorz Zagórny, Kierownik Sekcji Drogowo-Mostowej ZDP w Oleśnicy -Barbara Dylewska, Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz -Jarosław Głowacki, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz - Barbara Witkowska Przewodniczący Rady Miejskiej - Krystyna Lemiesz, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyborzu - Witold Lechowicz, Projektant Dariusz Biernat, Skarbnik Gminy Jolanta Majewska oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Leokadia Widomska i Rafał Kręblewski.

Podczas przekazania uroczystego poświęcenia przebudowanej drogi dokonał ks. Jan Niczypor.

Przebudowa odcinka drogi nr 1488D o dł. 7 362 km trwała w IV etapach od 2009r. -1.5 km, 2010r. - 1.7 km, 201 l/2012r -l 926 km, 2013r. - 2 236 km.

W ramach inwestycji dokonano m.in. poszerzenia drogi, umocniono pobocza, wyczyszczono rowy przydrożne. Oprócz tego dokonano wycinki drzew przydrożnych zawężających skrajnię drogową, wykonano zjazdy do posesji i na pola.

Wykonawcami robót byli kolejno: Eurovia Polska S.A. Wrocław, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jan „Carbon" Jan Kropka w Sycowie, Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kępnie, Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucułyma SP. Z o. o. w Oleśnicy.

Wartość ogólna inwestycji wynosi - 3 112 218, 91 zł. z czego Starostwo Powiatowe w Oleśnicy przeznaczyło na sfinansowanie inwestycji 738.383 zł, 814.059zł pochodzi z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 793.920 zł. Przekazano z budżetu Województwa Dolnośląskiego, natomiast Gmina Międzybórz przeznaczyła na realizację tego zadania 765.857 zł.

Realizacja zadania umożliwiła poprawę stanu technicznego ww. drogi w miejscowościach Królewska Wola, Bąków, Kamień, Klonów.

Uwaga piesi! Mandat za telefon na pasach

Wideo

Dodaj ogłoszenie