reklama

Rozmowa. Gasimy pożary, ale myślimy już o sadzeniu nowych drzew...

Robert MigdałZaktualizowano 
Z Michałem Bobowcem, wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego odpowiedzialnym za kulturę, rozmawiamy m.in. o sytuacji w Operze Wrocławskiej i Teatrze Polskim we Wrocławiu, Narodowym Forum Muzyki, obozie w Gross-Rosen, muzeum w Dusznikach-Zdroju oraz teatrach w Legnicy i Wałbrzychu

Z Opery Wrocławskiej robi się scena mocno dramatyczna…

Zarząd województwa dolnośląskiego, zgodnie z obowiązującą ustawą, jakiś czas temu podjął uchwałę o zamiarze odwołania dyrektora Macieja Nałęcz-Niesiołowskiego.

Czemu?

Były ku temu konkretne przesłanki. Po kontrolach przeprowadzonych zarówno przez Najwyższą Izbę Kontroli, jak i w ślad za tym przez wydział kontroli urzędu marszałkowskiego, pojawiły się konkretne fakty, na podstawie których zarząd województwa podjął uchwałę o odwołaniu dyrektora Opery Wrocławskiej.

Co mu zarzucacie?

Dyrektor opery naruszył dwie ustawy: ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o prowadzeniu i organizacji instytucji kultury. Dyrektor każdego teatru w Polsce, opery, filharmonii, każdego muzeum, musi przestrzegać tych ustaw. Pan Nałęcz-Niesiołowski ich nie przestrzegał. Stąd nasza decyzja. Poza tym Najwyższa Izba Kontroli, po swojej kontroli, którą przeprowadziła w Operze, poinformowała o tychże wynikach prokuraturę i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Z tego, co wiem, sprawy te są prowadzone przez organy ścigania, bo jesteśmy na tę okoliczność przez nie przepytywani, proszeni o dostarczenie dokumentów dotyczących działalności pana Nałęcz-Niesiołowskiego, które są w naszych rękach. Dodatkowo, po naszej kontroli, powiadomiliśmy Urząd Kontroli Skarbowej
– jest to spowodowane informacjami, które pojawiły się w raportach po kontrolach przeprowadzonych w Operze.

O co chodzi?

Pan dyrektor prowadził pewne działania ze stowarzyszeniem, które założył jego pracownik. Urząd będzie sprawdzał, dlaczego pan dyrektor robił niektóre przedstawienia przez stowarzyszenie, sam zatrudniał siebie i swoich pracowników po to, żeby nie płacić ZUS-u. My sami tego nie rozumiemy – bo przecież Opera, która zatrudnia ponad 300 osób, ma całe zaplecze administracyjne, kadrowe, nagle „przepuszcza” przedstawienia przez jednoosobowe stowarzyszenie.

To wszystko spowodowało, że zarząd postanowił go odwołać.

W samorządzie pracuję od 1999 roku. Zatrudniał mnie Bogdan Zdrojewski, w Sukiennicach, w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Mam więc na tym polu 20-letnie doświadczenie. I te konkretne dokumenty pokontrolne są dla mnie jednoznaczne: zostało naruszone prawo i dlatego należy zmienić dyrektora Opery.

Wojewoda dolnośląski, Paweł Hreniak, ma jednak inne zdanie i zablokował państwa decyzję. Przez miesiąc prawnicy wojewody będą sprawdzali, czy uchwała została podjęta zgodnie z prawem...

Szanujemy pana wojewodę, rozumiemy, że ma swoje prawa i zadania, zobaczymy, jak dalej sprawy się potoczą. Ani ja, ani marszałek nie zmieniamy jednak zdania, że dyrektora Opery należy zmienić.

Jedna sprawa to kontrole NIK-u i waszego wydziału. A czy macie państwo jakieś sygnały od pracowników Opery, że źle się dzieje?

Niestety, tak. I nie są to pojedyncze głosy. Pracownicy przychodzą do mnie, do gabinetu, a także zabierają głos na posiedzeniu komisji kultury. Opowiadają, co się dzieje w Operze. Oczekują od nas zmian. Oprócz naruszenia tych dwóch ustaw, o których mówiłem wcześniej, są też nieetyczne działania dyrekcji, np. wysokość wynagrodzenia, które pan Nałęcz-Niesiołowski sam ze sobą uzgadniał. Robił to za zgodą poprzedniego członka zarządu województwa, który odpowiadał za kulturę. I na to zwracają uwagę pracownicy. W kulturze mamy mało pieniędzy, pracownicy, muzycy Opery zarabiają niskie kwoty, a gdy się popatrzy na oświadczenie majątkowe dyrektora, to po oczach biją potężne kwoty wynagrodzeń, które pobierał. I w tym kontekście rozumiem wzburzenie pracowników, że jest to zwyczajnie nie fair.

Będziecie twardo bronić swojej decyzji o odwołaniu dyrektora?

Zrobimy wszystko, żeby w Operze Wrocławskiej, już od nowego sezonu, była nowa dyrekcja. Chcielibyśmy przynajmniej w czerwcu wiedzieć, jak będzie wyglądał kolejny sezon artystyczny w Operze.

To opera… Bardziej jasna i klarowna sytuacja wydaje się być, na szczęście, w Teatrze Polskim.

Tak, w teatrze sprawy idą w dobrym kierunku. Jedną z moich pierwszych decyzji, kiedy zostałem członkiem
zarządu odpowiedzialnym za kulturę, było skuteczne odwołanie Cezarego Morawskiego z funkcji dyrektora Teatru Polskiego. Teraz, zgodnie z ustawą, jest rozpisany konkurs na to stanowisko i właśnie ten konkurs na nowego dyrektora trwa. W czwartek odbyło się pierwsze posiedzenie komisji konkursowej,
która dokonała weryfikacji ofert.

Kiedy poznamy nowego dyrektora?

Pierwszy etap to ocena formalna kandydatów – sprawdzamy, czy poprawnie, zgodnie z wymaganiami, złożyli dokumenty. Później komisja wspólnie ustala, o co ich będzie pytać. Chciałbym, żeby nowy dyrektor został wybrany do końca kwietnia.

Jakie największe trudności będą stały przed dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu?

Przede wszystkim Teatr Polski lata temu miał bardzo wysoki poziom, miał bardzo dobre notowania, a teraz te notowania są niższe. Dlatego też największa trudność to sklejenie tego całego rozbitego dzbana. Dla mnie najważniejsza w teatrze jest widownia i dlatego bardzo chciałbym, żeby ta widownia, której częścią jest przecież każdy z nas, miała dobre sztuki,
mogła przychodzić na dobre spektakle. Mam nadzieję, że gdy w budynku przy Zapolskiej pojawi się nowy dyrektor, z pomysłem na ten teatr, z charakterem, z odwagą w podejmowaniu pewnych decyzji, to z tym zespołem, który jest, będzie mógł zrobić wiele dobrego. Poza tym nowy dyrektor będzie musiał dostrzegać, że istnieje budżet. Bo przez ostatnie lata dyrektorzy Polskiego nie patrzyli, niestety, ile mają pieniędzy do wydania. To musi się zmienić. A można robić dobre przedstawienia, które zdobywają nagrody, jednocześnie pilnując budżetu – tak działają na przykład teatry w Legnicy czy w Wałbrzychu. Można więc prowadzić teatr bez naruszania budżetu? Można! Dlatego uważam, że to jest konkurs na menedżera teatru. Chcemy, żeby osoba, która będzie prowadzić teatr, nie była jednocześnie reżyserem, żeby nie grała na deskach, żeby nie zajmowała się scenografią… Przede wszystkim ma mieć doświadczenie w zarządzaniu jednostkami kultury. Podobny krok
chcemy wykonać również w Operze Wrocławskiej – będziemy szukać menedżera dla Opery.

Przywołał Pan teatry w Wałbrzychu, w Legnicy. Świetny repertuar, zdobywane nagrody. Jednak finansowo mogłyby być lepiej wspierane.

Przyznaję, że mamy problem z finansowaniem tych instytucji. To są świetne zespoły, z wybitnymi artystami,
fachowcami, reżyseria jest na bardzo dobrym poziomie. Uważam, że w innych miastach naszego województwa, nie tylko we Wrocławiu, powinny być dobrze działające, dobrze finansowane teatry, filharmonie, muzea. Będziemy się im starać pomagać finansowo, choć z pieniędzmi jest problem.

Jaki?

Kulturą zajmuję się w samorządzie od czterech miesięcy. Na samym początku zrobiliśmy bilans otwarcia i nie wypadł on najlepiej. Największą bolączką są pensje pracowników. Dzisiaj mamy w 17 instytucjach kultury zatrudnionych 1400 pracowników – to bardzo duża grupa osób. I, niestety, te osoby w większości dostają bardzo niskie pensje. Dlatego chcemy to zmienić. Poza tym widzimy, że jest zły stan budynków należących do majątku województwa i trzeba będzie szybko znaleźć pieniądze na poprawę stanu tych obiektów. I oczywiście niezbędne są pieniądze na kolejne przedstawienia, wystawy – a tych pieniędzy ciągle brakuje…

Więc jaki ma Pan plan, żeby to zmienić?

Chcemy narysować nową mapę instytucji kulturalnych na Dolnym Śląsku. Nie chcemy oczywiście wykonywać żadnych gwałtownych ruchów, żeby coś, co jest, nie zawaliło się. Chcemy to zrobić z ogromnym spokojem, wyczuciem, jednak to muszą być konkretne ruchy.

Takim ruchem jest na przykład chęć wycofania się z finansowania Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu?

Każdego roku wspieramy NFM kwotą 8 milionów 650 tysięcy złotych. I dlatego chcemy na najbliższej, kwietniowej sesji sejmiku województwa zaproponować radnym podjęcie decyzji o wycofaniu się z finansowania Narodowego Forum Muzyki. Cała ta kwota pozostanie w instytucjach kultury na Dolnym Śląsku. Decyzję o tym musi podjąć 36 radnych, większość musi się na to zgodzić. Z rozmów, jakie prowadzimy, ten pomysł wśród radnych się spodobał. Nie stać nas na dalsze wspieranie NFM-u. Mam więc nadzieję, że od 1 stycznia 2020 roku te zaoszczędzone pieniądze będziemy mogli lokować w pozostałe nasze instytucje kultury.

Wszystkie? Słyszałem, że pojawił się pomysł zamknięcia Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

Zarząd województwa nie ma żadnego planu likwidacji Teatru Pantomimy. To prawda, że na komisji kultury zadałem pytanie radnym komisji, co sądzą o likwidacji tego teatru. Ale uważam, że w zadaniu tego pytania nie ma niczego złego. Wręcz trzeba stawiać takie trudne pytania. W wyniku dyskusji uważam, że ten teatr powinien dalej trwać i dalej funkcjonować. Skoro autorytety ze świata kultury oraz radni mają takie właśnie zdanie, to nie mówmy już o likwidacji tej niezwykle zasłużonej instytucji kultury, tylko o tym, ile pieniędzy dołożyć na jej funkcjonowanie. Należy bowiem pamiętać, że Teatr Pantomimy we Wrocławiu dysponuje dziś bardzo małym budżetem i bez wsparcia, dołożenia pieniędzy wiele się tam nie wydarzy.

Ale już na pewno urząd marszałkowski chce się wycofać z finansowania Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

Prowadzimy rozmowy ze spółką Poczta Polska, bo sytuacja związana z prowadzeniem przez nas Muzeum Poczty jest dość paradoksalna. Polega ona na tym, że marszałek województwa wynajmuje powierzchnie w budynku Poczty Polskiej i płaci pieniądze za to, żeby na tych wynajmowanych powierzchniach prezentować… znaczki pocztowe, które są w większości własnością Poczty Polskiej. To nie tak powinno być. Rocznie to muzeum kosztuje nas
2 miliony 200 tysięcy złotych. Chcemy w całości prowadzenie tego unikatowego muzeum oddać w ręce Poczty Polskiej, łącznie z częścią zbiorów, które są własnością województwa. Rozmowy z Pocztą Polska są obecnie prowadzone i idą w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia.

W ciągu tych czterech miesięcy pracy sporo się dzieje, nie tylko we Wrocławiu. Zmiany zaszły też w Muzeum Gross-Rosen...

Podpisaliśmy w Warszawie, z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umowę o współprowadzeniu Muzeum w Gross-Rosen. Bo do tej pory, i był to jedyny przypadek w całej Polsce, kiedy tylko marszałek finansował muzeum – były obóz koncentracyjny. Większość takich muzeów jest prowadzona
wyłącznie przez państwo polskie. Docelowo chcemy doprowadzić do tego, żeby to muzeum było prowadzone przez ministerstwo, żeby to było tylko zadanie rządu. Na razie podpisaliśmy umowę o współprowadzeniu, a w perspektywie dwóch, trzech lat przekażemy muzeum państwu.

Mocno promujecie i wspieracie Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.

Jest unikatowe. A teraz stara się o wpisanie na listę UNESCO – bardzo mu w tym kibicujemy. Obiekty, które są na liście zabytków UNESCO, od razu widać na całym świecie. Wzrasta prestiż takiego muzeum, takiego obiektu, przyjeżdża więcej turystów, bo właśnie rekomendacja UNESCO bardzo przyciąga zwiedzających. Zabiegamy o wsparcie rządu, ministra kultury w tej sprawie, a być może uda nam się doprowadzić do tego, że z czasem Muzeum Papiernictwa będzie też współprowadzone z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Taki jest też nasz plan.

Sporo zmian, niektóre rewolucyjne… Sporo planów co do przyszłości kultury na Dolnym Śląsku.

Dlatego też, między innymi, chcielibyśmy powołać Radę Kultury, żeby rozmawiać
– w szerszym gronie – o tej nowej mapie instytucji kulturalnych na Dolnym Śląsku, o zmianach, o nowej organizacji pracy. Nie chcielibyśmy, żeby te decyzje były podejmowane tylko przez zarząd, przez radnych, ale żeby wpływ na nie mieli ludzie ze świata kultury, którzy działaliby właśnie w Radzie Kultury. Chciałbym, żeby w tej radzie – liczącej około 10 osób – były osoby wybitne, z autorytetem, zarówno ze świata teatru, ale też muzealnictwa, żeby wspólnie o dolnośląskiej kulturze rozmawiać, dyskutować. W szerszym gronie. Żeby taka rada nie była tylko ciałem doradczym, ale żeby też kreowała pewne działania kulturalne na Dolnym Śląsku. Mam nadzieję, że tę radę uda się powołać jeszcze w tym roku. Gasimy więc teraz dwa pożary: Opera Wrocławska i Teatr Polski, ale myślimy już o sadzeniu nowych drzew.

Rozmawiał Robert Migdał

Szczerze o muzyce: Paprodziad

Wideo

Materiał oryginalny: Rozmowa. Gasimy pożary, ale myślimy już o sadzeniu nowych drzew... - Wrocław Nasze Miasto

Komentarze 55

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

K
Koula

To że napiszesz pudło nie zmieni faktu kim jesteś-nie znam nikogo w środowisku około operowym kto używałby takiej składni...prawda którą opisuję w postach raczej się nie przedawnia (prawda Was wyzwoli) i nie piszę o wszystkich tylko o jednym nieudolnym, nieumiejącym zarządzać inaczej myślącymi a jedynie przyklaskującymi mu dyrektoreczku. Jeśli myślisz że ostatnie słowo należy do Ciebie to się mylisz-każdy Twój wpis będzie skomentowany w świetle prawdy

D
Do Koula

Pudło! Nie Jestem Wiktorem!!!

U Ciebie są stare przyśpiewki, ha!

Ale rycerz z Ciebie! Daruj sobie bo jesteś chory człowiek! Wszystkich i wszystko posądzasz o nieuczciwość ! A Ty kim Jesteś, że to czynisz! Do oceny jest Stwórca! Żegnam kończąc tą żenującą korespondencję!

k
koula

Do Wiktorka...skoro to czytasz to nie jest już mój monolog tylko dialog-to po pierwsze.Po drugie to Ty nie jesteś w stanie zrozumieć,że ktoś może mieć inne zdanie i to Ty zioniesz nienawiścią wobec wszystkich myślących przeciwnie...po trzecie nie odnoszę się do tzw. nadzoru tylko do ludzkich odczuć które przedstawiam.Żadna władza, sąd czy nadzór nie są w stanie zmienić wewnętrznego przekonania że ktoś mały czynił ZŁO...względem mu podległych przez zwykłą złośliwość, pychę,kombinatorstwo, chciwość. To że pewne sprawy zdążył zamieść pod dywan(m.in.krakowiacy i górale plus pan Orski), wybielić się w oczach mu spoległych czy politycznie podobnie myślących, nie sprawi że będzie święty.Jak już kiedyś napisałem, w pełni świadomie dla mnie i wielu innych każda wizyta NN w kościele jest ZGORSZENIEM!!!! istnieje coś takiego jak"zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu"czego nie widać a działania jego wskazują na szatańskie ataki na mających inne zdanie...Energię którą emanuję to wg wielu dotkniętych i poniżonych przez NN to najjaśniejsza ze światłości...Obrona tych najmniejszych nie mających ministra,wojewody czy prezesa w zanadrzu

D
Do KOULA

Czytać ze zrozumieniem jest umiejętnością Człowieku Sam się pławisz w Swej złej energii , stale pisząc to samo. Uwierz jest to już tak nudne!!

Porozmawiaj Sam ze sobą bo szkoda czasu na debaty.. bo " Ja o chlebie a Ty o niebie"

Wiedz jedno wysyłając Ci uzasadnienie od nadzoru p. Wojewody chciałem poszerzyć Twe pola patrzenia. Ale niestety Ty tylko emocjonalnie prowadzisz monolog Sam ze Sobą, stale powtarzając refren !!

To TWA KARMA DUSZY! Ciemność, smutne ale to nie Mój problem!

k
koula

Ciężko się ustosunkowywać do tak dużej ilości obraźliwych insynuacji i kłamstw wypisanych wobec mnie...więc nie zamierzam na nie reagować...napiszę kilka złotych myśli: 1.pozytywne działanie NN-niewyobrażalne było dla mnie powiedzieć coś dobrego na temat poprzedniej dyrektorki,w porównaniu z obecnym niestety to się udaje-ona pomimo niszczenia niektórych,miewała ludzkie odruchy, szanowała dobrych artystów których wykorzystywała oczywiście ale było to bardziej do zniesienia(jestem zszokowany że tak o niej piszę) dla obecnego pseudo... najważniejsza jest lojalność nic poza tym;2. Dobór,poziom,ilość obecnego repertuaru jest dramatycznie słaby - nie mam na co zapraszać do Opery,ze spokojnym sumieniem żadnych swoich znajomych bądź rodziny...jedynie na pozostałości po pani;pod koniec jej kadencji na przedstawienia przychodziło mało ludzi ale nie zdarzyło się tak często odwoływać niesprzedanych spektakli czy grać Borysa dla mniej niż 100 osób; 3.dlaczego NN nie podał,nie zamieścił na stronie niepełnej informacji o kontroli NIK która była już wstępnie rok temu przed przedłużeniem mu kontraktu przez UMWD,tak jak to zrobił publikując niepełne, nieopublikowane wyniki(przecieki) z kontroli US czy RIO;4. Uczciwa praca nie polega na bezsensownej organizacji pracy w zespole rano- wieczór,a "popracujmy" nie znaczy przegrajmy... nikt nie każe żadnej dyrekcji tak organizować pracy by zespół nie miał czasu na swoje życie,każdy z nas ma pełną świadomość wynikająca z wykształcenia i doświadczenia jak dysponować swoją energią,skupieniem by głównie na spektaklach błyszczeć dla publiczności bo to dla niej wykonujemy ten piękny zawód (nie dla dyrektora). Możnaby pracę doktorską napisać na temat jak się zmieniała instytucja ale na to żeby się rozwijać(czyt.doktoryzować się) i mieć osiągnięcia trzeba mieć czas ale nie zorganizowany przez folwark Opera Wrocławska. I na koniec- liczba mnoga używana przeze mnie jest jak najbardziej uzasadniona gdyż rozmawiam z ludźmi z zespołów OW.

P
Pa,Pa
2019-04-27T23:40:58 02:00, Koula:

Melomanie! To co piszę to prawda która boli wszystkich którzy utwierdzają pana dyr w jego matriksie...nie mam takich inicjałów jakie insynuujesz i jestem muzykiem instytucji. Nie zieję nienawiścią tylko litością dla chorego na władzę,głuchego na głosy podwładnych i nieumiejącego zarządzać wrażliwymi,wykształconymi, doświadczonymi ludźmi dyrektorka...Ten sezon i tak jest do przodu dla muzyków bo zrzadka mamy nieprzyjemność widzieć jego toksyczną"osobowość"...o naukach Pana wspominać nie powinieneś bo takie forum to nie miejsce na nawracanie...

2019-04-27T23:56:17 02:00, Meloman:

Lektura do poduszki..

Dużo piszesz nie na temat!

Usiądź wygodnie i przeczytaj.

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/plik,id,1258672,wer,1

Wstrzymaj Twe własne osady i pozostawiając właściwym organom Państwa. A wiedz za moment Ten hejtowany p. Dyrektor i utalentowany Dyrygent stanie na pulpit! Tak więc Twa radość przedwczesna. Może jak tak twierdzisz, że Jesteś muzykiem orkiestry odnaleźć inną planetę szczęścia dla Siebie . Taki Mega Mistrz hmmm

2019-04-28T01:20:42 02:00, Koula:

Melomanie od basowego fałszującego puzonu! Znam co fałszujące organy państwa postanowiły...nie piszę nic o tych sprawach bo nie mam kompetencji w tym zakresie, piszę o bólu zespołu w poprzednich i uldze jaką miał owy zespół w obecnym sezonie...szukam pozytywów (rok życia w zdrowiu psychicznym) a utalentowany to jest pan Perłowski a nie NN

Koula,

Piszesz jak zwykle nie na temat! Nawet nie przeczytałeś uzasadnienia skierowanego do UM przez nadzór p. Wojewody! Bo po co ! Od razu masz tezę, że to to sfałszowane! Śmiechu warte. Twe emocjonalne traktowanie i ocena pracy p. Dyrektora jest tez stale na jedną melodię i warstwę muzyczną! Tylko pisząc w liczbie mnogiej przesadzasz bo nie jesteś do tego uprawniony! Poza tym skromny muzyku Twa buta i brak szacunku do człowieka, który ma tak cenny dorobek artystyczny! Jest niegrzeczna delikatnie ujmując! Ja skończysz tyle uczelni i będziesz miał tyle na koncie osiągnięć artystycznych to będziesz, Gość.

W tym momencie mam jedno słowo, Pycha Cię rozpiera!

Własne pokazanie Swego rozdmuchanego EGO. A może powiedz ile skorzystała Opera? Ile zdobyła nagród ? Ile zdobyła dotacji?? Ale po co lepiej latać grać do kotleta i narzekać, że trzeba uczciwie pracować ! Tym się różnimy, iż Ja oceniam obiektywnie bez emocji nie akceptując bylejakości i wrogości ludzkiej..

A Ty Oj wszyscy są och i Ach ale nie p. Dyrektor... zabawne! Masz obsesję na punkcie tego Człowieka oj masz! Jazda bez trzymanki wszechstronny muzyku..

Jedna uwaga jak używasz nazwisk to bądź łaskaw przed dodać Pan, bo jako pracownik instytucji kultury wypadało by znać podstawowe zasady ...

Żegnam, szkoda Mego czasu na czytanie człowieka który ma pretensje do Wszystkich oprócz Siebie, smutne!

K
Koula
2019-04-27T23:40:58 02:00, Koula:

Melomanie! To co piszę to prawda która boli wszystkich którzy utwierdzają pana dyr w jego matriksie...nie mam takich inicjałów jakie insynuujesz i jestem muzykiem instytucji. Nie zieję nienawiścią tylko litością dla chorego na władzę,głuchego na głosy podwładnych i nieumiejącego zarządzać wrażliwymi,wykształconymi, doświadczonymi ludźmi dyrektorka...Ten sezon i tak jest do przodu dla muzyków bo zrzadka mamy nieprzyjemność widzieć jego toksyczną"osobowość"...o naukach Pana wspominać nie powinieneś bo takie forum to nie miejsce na nawracanie...

2019-04-27T23:56:17 02:00, Meloman:

Lektura do poduszki..

Dużo piszesz nie na temat!

Usiądź wygodnie i przeczytaj.

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/plik,id,1258672,wer,1

Wstrzymaj Twe własne osady i pozostawiając właściwym organom Państwa. A wiedz za moment Ten hejtowany p. Dyrektor i utalentowany Dyrygent stanie na pulpit! Tak więc Twa radość przedwczesna. Może jak tak twierdzisz, że Jesteś muzykiem orkiestry odnaleźć inną planetę szczęścia dla Siebie . Taki Mega Mistrz hmmm

Melomanie od basowego fałszującego puzonu! Znam co fałszujące organy państwa postanowiły...nie piszę nic o tych sprawach bo nie mam kompetencji w tym zakresie, piszę o bólu zespołu w poprzednich i uldze jaką miał owy zespół w obecnym sezonie...szukam pozytywów (rok życia w zdrowiu psychicznym) a utalentowany to jest pan Perłowski a nie NN

M
Meloman
2019-04-27T23:40:58 02:00, Koula:

Melomanie! To co piszę to prawda która boli wszystkich którzy utwierdzają pana dyr w jego matriksie...nie mam takich inicjałów jakie insynuujesz i jestem muzykiem instytucji. Nie zieję nienawiścią tylko litością dla chorego na władzę,głuchego na głosy podwładnych i nieumiejącego zarządzać wrażliwymi,wykształconymi, doświadczonymi ludźmi dyrektorka...Ten sezon i tak jest do przodu dla muzyków bo zrzadka mamy nieprzyjemność widzieć jego toksyczną"osobowość"...o naukach Pana wspominać nie powinieneś bo takie forum to nie miejsce na nawracanie...

Lektura do poduszki..

Dużo piszesz nie na temat!

Usiądź wygodnie i przeczytaj.

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/plik,id,1258672,wer,1

Wstrzymaj Twe własne osady i pozostawiając właściwym organom Państwa. A wiedz za moment Ten hejtowany p. Dyrektor i utalentowany Dyrygent stanie na pulpit! Tak więc Twa radość przedwczesna. Może jak tak twierdzisz, że Jesteś muzykiem orkiestry odnaleźć inną planetę szczęścia dla Siebie . Taki Mega Mistrz hmmm

K
Koula

Melomanie! To co piszę to prawda która boli wszystkich którzy utwierdzają pana dyr w jego matriksie...nie mam takich inicjałów jakie insynuujesz i jestem muzykiem instytucji. Nie zieję nienawiścią tylko litością dla chorego na władzę,głuchego na głosy podwładnych i nieumiejącego zarządzać wrażliwymi,wykształconymi, doświadczonymi ludźmi dyrektorka...Ten sezon i tak jest do przodu dla muzyków bo zrzadka mamy nieprzyjemność widzieć jego toksyczną"osobowość"...o naukach Pana wspominać nie powinieneś bo takie forum to nie miejsce na nawracanie...

M
Meloman
2019-04-18T22:16:54 02:00, Koula:

Gościu zrób ankietę wśród muzyków orkiestrowych w całej Polsce to przekonasz się jakie ma poważnie MNN... w Juwentusie odrzucono jego kandydaturę na "dzień dobry", orkiestry w Polsce nie chcą z nim współpracować.Poza kolegami,którym się odwdziecza(opera krakowska) i politycznym nakazom z Teatru Wielkiego nikt z tym gwiazdorem nie chce mieć nic wspólnego...proszę nie rób ofiary z kogoś kto znęca się nad ludźmi nad którymi ma władzę,zastrasza i szykanuje.Dla wielu ludzi jest po prostu złym Dyrektorem i UMWD może uratować im życie i zdrowie psychiczne...to tak w dużym skrócie

Do Koula,

Ty człowieku masz obsesję by niszczyć wszelkie dobro i piękno!

A nienawiść u Ciebie do Pana Dyrektora OW sięga zenitu! Piszesz takie dziecinne głupoty, nie będąc muzykiem instytucji i śmiesz się wypowiadać za wielu ... śmiech na sali .. Wizyta w gabinecie medycznym zalecana p. TK. Strach pomyśleć co u Ciebie człowieku będzie w głowie dalej... współczuję !! Twe życie jest smutne, szare bez światła i nauk Pana!

K
Koula

Gościu zrób ankietę wśród muzyków orkiestrowych w całej Polsce to przekonasz się jakie ma poważnie MNN... w Juwentusie odrzucono jego kandydaturę na "dzień dobry", orkiestry w Polsce nie chcą z nim współpracować.Poza kolegami,którym się odwdziecza(opera krakowska) i politycznym nakazom z Teatru Wielkiego nikt z tym gwiazdorem nie chce mieć nic wspólnego...proszę nie rób ofiary z kogoś kto znęca się nad ludźmi nad którymi ma władzę,zastrasza i szykanuje.Dla wielu ludzi jest po prostu złym Dyrektorem i UMWD może uratować im życie i zdrowie psychiczne...to tak w dużym skrócie

G
Gość

http://pl.tinypic.com/view.php?pic=2j17f3r

Ż
Żart...

Kultura przez małe k..

A to chyba nie wymaga komentarza...

Do jakich jeszcze możliwości zastanie przesunięta granica niszczenia "sztuki i kultury"

Osoba zarządzająca "Kulturą " nie zna ogółu zasad prowadzenia instytucji kultury jakim jest Opera.

Jak można Dyrektorowi zaproponować stawki za Dyrygowanie w kwocie asystenta dyrygenta ?

To chyba żart? Poza tym jak może być asystentem Dyrygentem nie mając kierownictwa muzycznego na super widowisku, jako zamknięcie sezonu.

Poza tym czy Są znane stawki jakie jest honorarium dla poszczególnych czynności dla Dyrygenta, kierownika muzycznego.

To jest regulowane odpowiednim Regulaminem Opery ...

To Inna osoba nie będzie wymagała wynagrodzenia, te czynności wykona charytatywnie ????

Śmiech na sali jak, całkowita kpina z powagi sytuacji.

Szanowny Panie to nie jest prywatna walka i poletka do obrobienia.

To jest ewidentne niszczenie Człowieka ...

Rozwaga i powaga zaistniałej sytuacji jest wskazana.... Wstyd Wstyd wobec całej Polski ... Wrocław miastem kultury ...

Jak człowiek przedstawiciel kultury może nie mieć odpowiedniego poziomu kultury....

P
Pa Pa ..

Koula,

szkoda czasu na "bezowocne dysputy"z Tobą ", Kwiatuszku"

Bo czytanie ze zrozumieniem, jest sztuką ..

Żegnam, idąc korzystać z uroku Życia ..

K
Koula

Za to Ty relfleksjo masz pełne prawo oceniać to co napisałem i zgadzać się bądź nie...liczę że prawda zwycięży. Gwoli wyjaśnienia piszę pod jednym NIKiem

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3