Syców: Od maja odbierane bądą również odpady zielone

Beata Samulska
Od maja 2015r. poszerzony zostanie zakres usług komunalnych, odbierane będą odpady zielone.

Syców

Od maja 2015 r.
będą odbierane odpady zielone

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Syców rozszerzono zakres usług odbioru odpadów komunalnych o odpady zielone (trawa, drobne gałęzie, liście).
Odbiór odpadów zielonych od mieszkańców naszej Gminy odbywać się będzie
w systemie workowym (kolor brązowy), z częstotliwością raz na cztery tygodnie
(w okresie od maja do końca października każdego roku).
Rozszerzenie zakresu usług o odbiór odpadów zielonych nie zmienia wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przypominamy również, że poza terminami ustalonymi w harmonogramie, mieszkańcy gminy Syców mogą oddawać posegregowane odpady do PSZOK (bez dodatkowych opłat).

Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (pokój 1A) w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie:

  • prowadzi komunikację SMS, polegającą na wysyłaniu informacji o terminach płatności oraz innych powiadomień z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (osoby zainteresowane korzystaniem z powyższej formy komunikacji prosimy o podanie lub aktualizację numeru telefonu);

- drukuje blankiety wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- przyjmuje korekty deklaracji w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną

nieruchomość (które należy zgłaszać w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany).

Wszelkie informacje uzyskają Państwo w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska w tutejszym magistracie:
pod numerem telefonu 62-785-51-27;
adresem e-mail: gospodarkaodpadami@sycow.pl

Robert Lewandowski inwestuje w branżę rolną

Wideo

Dodaj ogłoszenie