Syców: Zebranie sprawozdawcze koła PZW

Dawid Samulski
Rośnie ilość wędkarzy skupionych w sycowskim kole PZW, które skutecznie dociera także do młodzieży.

Tą oraz wieloma innymi informacjami z działania związku podzielił się prezes Tomasz Lulkowski. Uczynił to na dorocznym zebraniu sprawozdawczym koła w restauracji Parkowa.

0 9 więcej
W okresie sprawozdawczym koło zrzeszało 282 członków – o 9 więcej, niż w roku poprzednim. Zorganizowało 6 zawodów wędkarskich, jeden festyn dla dzieci, pomagało przy innych imprezach nad zalewem w Stradomi. – Bardzo dobrze układa nam się współpraca z władzami miasta i gminy oraz MOSiR-em – podkreślił Tomasz Lulkowski, nie kryjąc, że efektem tej współpracy są I Dolnośląskie Targi Wędkarskie połączone z giełdą sprzętu używanego, które odbędą się w dniach 15-16 marca w hali przy ul. Komorowskiej.

Pod wrażeniem
Umiejętność wychowywania następców, poprzez odciąganie młodych ludzi od komputerów, pochwalił burmistrz Sławomir Kapica. – Jestem pod dużym wrażeniem waszych działań – podkreślił, oddając głos swemu zastępcy, który poinformował o terminie prac polegających na pogłębieniu zbiornika w Stradomi. – Dział inwestycji Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu jest na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej. Termin realizacji tego zadania, wpisany w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, to 15.09.2014 – 15.03.2015 – wyjaśnił Robert Malecki. Odpowiadając na pytania dotyczące możliwości wędkowania nad pierwszym stawem, oznajmił, że czas na rozmowy przyjdzie w 2015 r., kiedy minie gwarancja na prace wykonane w ramach ramach rewitalizacji parku.

Dziura jest piękne
Zbigniew Tokarski zapytał o możliwość przejęcia przez koło wyrobiska po żwirowni na Nowym Dworze, którym zarządza STBS. – Dziura jest piękna – zapewnił. Burmistrz zaproponował wysłanie do właściciela pisma w tej sprawie. – Napiszcie w nim, że jesteście gotowi administrować ty, obiektem, jeżeli jedna z form jego rekultywacji miałaby polegać na utworzeniu zbiornika wodnego – zaproponował burmistrz.
Problem, o którym wspomniał Tomasz Lulkowski, polega jednak na tym, że sycowskie koło PZW należy do okręgu kaliskiego, a wyrobisko w Nowym Dworze to terytorium okręgu wrocławskiego i to Wrocław teoretycznie będzie miał prawo do pierwszych rozmów o ewentualnym przejęciu zbiornika.
Prezes oświadczył ponadto, że zamierzeniem dziewięciu ościennych kół, w tym sycowskiego, jest złożenie wspólnego wniosku do zarządu o podniesienie wymiaru ochronnego karpia do 35 cm w całym okręgu.

Odbudować lina
Ponieważ jesienią zeszłego roku do drugiego stawu wpuszczony był matecznik lina (około 20 sztuk od 50 cm w górę), Tomasz Lulkowski zaapelował do miejscowych wędkarzy o przegłosowanie kolejnego wniosku. – Proponuję górny wymiar ochronny tej ryby 45 cm, co ułatwi nam odbudowanie lina w tym akwenie – powiedział.
Zgodnie z sugestią kilku członków koła, zaznaczył, że będzie dążył do tego, aby zorganizować zawody wędkarskie metodą dowolną - wędką z kołowrotkiem. Nowością mają być również spinningowe zawody nad stawem nr 2, które wstępnie zaplanowano na 1 maja.

Trzy razy
Z informacji przekazanych przez Mariana Trokowicza, przewodniczącego sądu koleżeńskiego, wynika, że gremium to zbierało się trzykrotnie w celu orzekania w sprawie naruszenia Regulaminu Amatorskiego Połowu ryb i Statutu PZW.

Odebrali statuetki
Na koniec zebrania wręczono statuetki dla najlepszych w klasyfikacji Wędkarz Roku 2013. Wygrał Grzegorz Matura, II miejsce zajął Mariusz Wankiewicz, a III Janusz Gandera.

Jakie wnioski
Wędkarze przegłosowali 4 wnioski, którzy dotyczyły:
- wystosowania pisma do zarządu okręgu o ustalenie górnego wymiaru ochronnego karpia na 35 cm
- ustalenia górnego wymiaru ochronnego lina w drugim stawie na 45 cm
- wystosowania pisma do STBS-u deklarującego chęć przejęcia wyrobiska po żwirowni w Nowym Dworze
- zapraszania na kolejne zebrania przedstawiciela Lasów Państwowych

Zarybienie w 2013 r.
Zarybienie stawu nr 2 ze środków okręgu: 700 kg karpia (9.10), 250 kg amura (9.11), 170 kg szczupaka (16.11). Zarybienie całkowite ze środków własnych koła 200 kg karpia (20.04), 100 kg karpia (10.08).

Robert Lewandowski inwestuje w branżę rolną

Wideo

Dodaj ogłoszenie