18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Twardogóra: Spotkanie z mieszkańcami

Beata Samulska
Od 1 lipca zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmienia dotychczasowy sposób gospodarowania odpadami. Zdjęcia Miasto i Gmina Twardogóra.

Zgodnie z art. 6c ust. 1 w/w ustawy gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W związku z wdrożeniem nowelizacji ustawy, w maju 2013 r. przeprowadzono szereg spotkań informacyjnych dla mieszkańców naszej gminy (ostatnie spotkanie odbyło się 20 maja w Grabownie Wielkim), jak również przedsiębiorców, działkowców, spółdzielni itp., na których przedstawiano sposób postępowania z odpadami komunalnymi, zgodny z założeniami nowelizacji ustawy, jak również sposób wypełniania deklaracji, będącej podstawą do naliczania opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów.
Obowiązkowe deklaracje są przyjmowane w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze, pokój nr 3 (ul. Ratuszowa 14, 56 – 416 Twardogóra, tel: 71 399 22 39, 71 399 22 40). Tutaj też można uzyskać wszelkie informacje dotyczące sposobu postępowania z odpadami i uiszczania stosownych opłat.

Ziemia polskich rolników warta miliony

Wideo

Dodaj ogłoszenie