ZSP w Sycowie wspiera rynek pracy dając firmom świetnych fachowców (ROZMOWA i ZDJĘCIA)

Beata Hadas
Z dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie Beatą Mazurek rozmawiamy o szkole i ofercie, jaką przygotowała dla absolwentów szkół podstawowych. Niebawem rusza rekrutacja!

Kiedy rusza nabór do szkoły, utworzenie ilu oddziałów i jakie kierunki Pani przewiduje?
Zgodnie z zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 11 maja 2020 roku. Dla absolwentów szkoły podstawowej przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę edukacyjną. Będziemy prowadzili nabór do pięcioletniego technikum kształcącego w zawodach technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista oraz na nowy kierunek – technik rachunkowości. Kandydatom proponujemy również naukę w trzyletniej branżowej szkole I stopnia we wszystkich zawodach, warunkiem jest podpisanie umowy o praktyczną naukę zawodu z wybranym pracodawcą. Nowością jest utworzenie klasy patronackiej w zawodzie tapicer. Dzięki podpisanej umowie klasa zostanie objęta patronatem przez firmę Polak Meble z siedzibą w Kępnie. Dla osób pełnoletnich, które z jakiegoś powodu nie mogły rozpocząć lub ukończyć nauki w szkole średniej proponujemy liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Zaoczna forma kształcenia pozwala słuchaczom bez problemu łączyć pracę zawodową z bezpłatną nauką. Do liceum dla dorosłych mogą zapisywać się chętni praktycznie w każdym wieku. Łącznie planujemy otworzyć 8 oddziałów w szkołach dla młodzieży i 1 oddział liceum dla dorosłych. Pragnę przypomnieć, że kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Ilu nauczycieli aktualnie jest zatrudnionych w szkole?
Obecnie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie zatrudnionych jest 45 nauczycieli.

Aktualnie ile oddziałów liczy szkoła oraz ilu uczniów?
We wszystkich szkołach wchodzących w skład naszego zespołu aktualnie uczy się 625 uczniów i słuchaczy w 26 oddziałach.

Za Pani kadencji - jakie szkoły po technikach wybierali najczęściej uczniowie?
Uzyskanie świadectwa ukończenia technikum pozwala podjąć pracę w wyuczonym zawodzie, kontynuować naukę lub łączyć jedno, i drugie. Prowadzone badania losów absolwentów wykazują, że wielu rezygnuje z dalszej edukacji i dzięki tytułowi technika, rozpoczyna karierę zawodową. Z czego to wynika? Rynek pracy dramatycznie upomina się o fachowców, a takimi są absolwenci szkół zawodowych – czyli techników i szkół branżowych. Dowodem na to są częste wizyty pracodawców w naszej szkole i przedstawiane uczniom konkretne oferty pracy. Oczywiście ci, co chcą, kontynuują naukę na wyższych uczelniach. Niewątpliwie zaletą ukończenia technikum jest możliwość studiowania zaoczne oraz pracy w zawodzie i zdobywania doświadczenia. Stąd nasi absolwenci technikum najczęściej studiują zaoczne i pracują w swojej „wyuczonej branży” podczas trwania studiów. Najczęściej wybierają takie uczelnie jak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Międzynarodowa Wyższa Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

Czy w tym roku zdarzały się Wam zastępstwa, czy młodzież realizuje na bieżąco materiał?
W szkole, jak w każdym zakładzie pracy, występuje problem absencji pracowników. W przypadku szkoły nabiera on szczególnego znaczenia, bowiem za nauczycielem stoją uczniowie, którym podczas jego nieobecności należy zapewnić opiekę i kontynuację zajęć lekcyjnych wynikających z tygodniowego planu nauczania. Przyczyny absencji nauczycieli i przydzielania zastępstw to najczęściej wyjazdy z uczniami na konkursy, zawody sportowe, wizyty studyjne i zajęcia na wyższych uczelniach, zdarza się również absencja chorobowa. W tym roku nie zauważyłam zwiększonej liczby zastępstw w porównaniu z poprzednimi latami. Realizacja podstawy programowej nie jest zagrożona.

Proszę podać informację dotyczącą osiągnięć uczniów - kto, w jakich konkursach, olimpiadach, wydarzeniach brał udział, jakie miał osiągnięcie - od początku aktualnego roku szkolnego.
Młodzież naszej szkoły bierze udział w różnych konkursach organizowanych zarówno na szczeblu szkolnym, powiatowym, okręgowym ale i ogólnopolskim. Z uwagi na to, że konkursy są wieloetapowe, niektóre z nich, zwłaszcza te ogólnopolskie, nadal trwają. Na uwagę zasługują zwłaszcza Olimpiady Logistyczne organizowane przez WSL w Poznaniu i MWSLiT we Wrocławiu oraz Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna organizowana przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, w których w ubiegłych latach uczniowie osiągali sukcesy – byli finalistami. Jak naszym logistykom pójdzie w tym roku? – na to musimy jeszcze poczekać. Już wkrótce uczennica Natalia Ślak weźmie udział w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, który odbędzie się w Warszawie. Aby być w finale Natalia musiała znaleźć się w pierwszej dziesiątce najlepszych z okręgu dolnośląskiego. Etap okręgowy zorganizowany był przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Warto też pochwalić się II miejscem Zuzi Kwikert, która uczestniczyła w Powiatowym Konkursie Plastycznym pod hasłem „Młodość bez uzależnień”.

Uczniowie biorą także udział w kolejnych etapach Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy, Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Solidarności oraz w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej. Nie znamy jeszcze wyników uczniów biorących udział w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego i Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego, które odbyły się w minionym tygodniu.

Jakie sztandarowe akcje podjęło sycowskie ZSP od początku aktualnego roku szkolnego?
Myślę, że na szczególną uwagę zasługują takie akcje, które wiążą się z szeroko pojętym wolontariatem. W naszej szkole już od wielu lat z powodzeniem można oddać krew podczas organizowanych akcji pod nazwą Wampiriada. Te akcje cieszą się sporym zainteresowaniem wśród naszych uczniów, nauczycieli, ale także wśród społeczności lokalnej. Dodam też, że nasza szkoła otrzymała w tym roku szkolnym Certyfikat Szkoły Promującej Krwiodawstwo wydany przez Ministerstwo Zdrowia. Kolejną jest Komórkomania – akcja rejestracji dawców szpiku kostnego, której szczytnym celem jest budowanie świadomości młodzieży w zakresie walki z nowotworem krwi. W roku 2019 otrzymaliśmy nawet certyfikat „Dolnośląskiej szkoły z życiem”. Nie należy też zapominać, że nasza młodzież organizuje także akcje charytatywne na rzecz pensjonariuszy Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w szpitalu w Sycowie, angażuje się w Szlachetną Paczkę, zbiórkę pod hasłem „Zakręteczka dla Franeczka” i wiele innych. Z ciekawych akcji mogę też wspomnieć o spotkaniu młodzieży z triatlonistą Tomaszem Górskim – bohaterem filmu „Najlepszy”. W ramach tego spotkania zorganizowanego z inicjatywy pana Mateusza Hanyża młodzież miała okazję wziąć udział w tzw. teście Coopera, czyli zmierzyć się ze swoimi słabościami w biegu ciągłym przez 12 minut. Tradycją staje się także turniej pod patronatem Starosty Oleśnickiego „Być jak EinStein”, który po raz trzeci zorganizowała pani Magdalena Peter-Świstak - nasza germanistka. Jest to konkurs dla dzieci ze szkół podstawowych gminy Syców oraz gmin ościennych.

Jakie inwestycje wykonano w minionym roku kalendarzowym i w tym oraz ile środków zainwestowano?
W lipcu 2019 roku zakończyła się termomodernizacja budynków szkolnych, a uroczyste przekazanie do użytkowania inwestycji odbyło na początku września. Inwestycja ta była konieczna i długo oczekiwana. Zakres prac był ogromny. Termomodernizacja obejmowała docieplenie budynków, wymianę stolarki, systemów grzewczych, instalację ciepłej wody użytkowej oraz pomp ciepła, instalację oświetlenia wbudowanego, w tym wymianę na oświetlenie LED oraz instalację paneli fotowoltaicznych. Oszczędność energii i pieniędzy, poprawa warunków pracy i nauki - takie efekty przyniesie ta inwestycja w kolejnych latach. Istotne jest również to, że została zlikwidowała uciążliwa dla mieszkańców kotłownia węglowa. Po względem wizualnym - budynki szkolne przeszły niesamowitą metamorfozę i wyglądają teraz pięknie. Wartość inwestycji to ponad 6,7 miliona złotych.

Jakie plany inwestycyjne posiada ZSP teraz?
Plany są bardzo ambitne i wynikają z potrzeb szkoły związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i jej prawidłowego funkcjonowania. W tym roku priorytetem jest wymiana instalacji elektrycznej i hydrantów wewnętrznych. Szansą na przebudowę i adaptację pomieszczeń w budynku C oraz doposażenie pracowni szkolnych jest przystąpienie Powiatu Oleśnickiego do konkursu „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne”. Mam świadomość, że w powiecie są jeszcze inne jednostki oświatowe, które także oczekują na realizację zaplanowanych i niezbędnych inwestycji.

W jakich rankingach i jakie miejsca zajmuje sycowski ZSP? Jakie pozycje zajmował ZSP w rankingach szkół obligatoryjnych i z dobrowolnym udziałem?
W 2014, 2016 i 2019 roku w Ogólnopolskim Rankingu „PERSPEKTYWY” nasze Technikum otrzymało prestiżowe wyróżnienie „Brązowej Szkoły ”, natomiast w 2015 i 2018 roku znalazło się wśród 200 najlepszych techników w Polsce uzyskując tytuł „Srebrnej Szkoły”. Na uwagę zasługuje fakt, że w rankingu wojewódzkim w 2018 roku Technikum w Sycowie zajęło 8 miejsce wśród wszystkich techników województwa dolnośląskiego.

Sport w ZSP – w jakich wydarzeniach sportowych bierze udział sycowski ZSP jako uczestnik i organizator. Kto zajmuje się sportem w sycowskim ZSP?
Sport to mocna strona naszej młodzieży. Już w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku szkolnego odnotowaliśmy sporo sukcesów. Należą do nich chociażby sukcesy naszych siatkarek i siatkarzy - I miejsce w finale powiatowym licealiady w siatkówce dziewcząt i chłopców, III miejsce w półfinale Strefy Wrocławskiej w siatkówce dziewcząt i chłopców. Dumni jesteśmy także z naszych piłkarzy i piłkarek – II miejsce chłopców i III dziewcząt w finale powiatowym halowej piłki nożnej. Na poziomie Strefy Wrocławskiej nasze dziewczęta zajęły IV lokatę w piłce koszykowej 3x3, zaś chłopcy w tym samym finale uplasowali się na VI miejscu. Cieszy także 8 miejsce chłopców w Dolnośląskim Finale Licealiady w dyscyplinie zwanej unihokejem. Organizacją imprez sportowych i przygotowaniem uczniów do zawodów sportowych zajmują się wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego pracujący w naszej szkole, nie tylko w czasie lekcji ale też na dodatkowych zajęciach Szkolnego Koła Sportowego. Dodam, że szkoła dysponuje bardzo interesującą bazą do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, mamy salę gimnastyczną, kompleks ziemnych kortów tenisowych, siłownię, salę fitness, boisko wielofunkcyjne, boiska do piłki plażowej oraz boisko do koszykówki.

Jakie organizacje młodzieżowe działają w ramach ZSP - czy młodzi mają klimat do podejmowania własnych przedsięwzięć - czyli czy jest np. zachęta ze strony nauczycieli czy też sami podejmują akcje? Jakie to przedsięwzięcia, jacy nauczyciele je koordynują?
Najprężniej działającą organizacją młodzieżową jest samorząd uczniowski. W tym roku szkolnym członkowie samorządu niezwykle mocno zaangażowali się w działalność charytatywną i wolontariat, o którym już wspomniałam wcześniej. Młodzież inicjuje zbiórki wspierające schronisko dla zwierząt, fundację ,,Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”, fundację „Się Pomaga” , akcję humanitarną „Prezent bez Pudła”. Nie są to jednak zwykłe zbiórki, pieniążki bowiem pochodzą ze sprzedaży słodkich wypieków, gofrów oraz tostów, które młodzież wykonuje własnoręcznie. Samorząd uczniowski organizuje wyjazdy do kina, wieczory filmowe, dba o świąteczny wystrój szkoły, organizuje uroczyste akademie i obchody popularnych świąt. W szkole działa także Szkolne Koło PCK, które promuje zdrowie, organizuje akcję „Sprzątania świata”, „Górę grosza” czy Komórkomanię. Myślę, że uczniowie czują się współgospodarzami szkoły i mają okazję do wykazywania się przedsiębiorczością.

Jaka była zdawalność matur w ZSP na przestrzeni minionych lat?
Zdawalność matur na przestrzeni ostatnich trzech lat kształtowała się na dość wysokim poziomie, biorąc pod uwagę ten typ szkoły. Pragnę nadmienić, że uczniowie technikum zdają dokładnie taką samą maturę, jak uczniowie liceum. Przygotowując się do matury nasi uczniowie są bardziej obciążeni, ponieważ, oprócz kształcenia ogólnego, realizują także edukację branżową i zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Dlatego jesteśmy dumni z naszych absolwentów, ponieważ wyniki matur zwykle kształtowały się albo na albo powyżej poziomu województwa i powiatu. Dla przykładu w roku 2019 zdawalność w naszej szkole osiągnęła poziom 81,5 procent, czyli nieco powyżej powiatu, ale dużo, bo aż o ponad 15 procent lepiej niż w całym województwie dolnośląskim. Poprzednie lata także wypadały całkiem dobrze: rok 2017 – 86,4 procent, rok 2018 – 88,9 procent. Jak już wspominałam, oprócz egzaminu maturalnego, nasi uczniowie przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Warto podkreślić, że, aby zdać taki egzamin, uczeń musi uzyskać 50 procent punktów z części pisemnej i aż 75 procent z części praktycznej egzaminu. W związku z tym zdawalność egzaminów z poszczególnych kwalifikacji wygląda różnie. Dla przykładu w ostatnim roku w technikum logistycznym odnotowaliśmy 100-procentową zdawalność w pierwszej kwalifikacji (obsługa magazynów) oraz ponad 90-procentową w pierwszej (planowanie i prowadzenie działalności w organizacji) i drugiej (prowadzenie rachunkowości) kwalifikacji technika ekonomisty - to naprawdę spory sukces!

Jakie ZSP podejmował działania i jakie planuje, by zachęcić do wybrania szkoły przez nowych uczniów?
Uważam, że ZSP w Sycowie posiada wypracowany własny i solidny wizerunek oraz metody współpracy z otoczeniem, które stawia przed szkołą duże wymagania. Można próbować różnych zabiegów, ale chyba najważniejsza jest prawda o szkole przekazywana przez uczniów i rodziców. Prawda, o której mówię, rodzi się w każdym działaniu podejmowanym przez naszych nauczycieli, którzy - proszę mi wierzyć - angażują się całym sercem. Najlepszym świadectwem ich ciężkiej pracy jest nasza młodzież i osiągane przez nią wyniki. Niezbitym zaś dowodem na jakość szkoły jest poziom zatrudnienia naszych absolwentów, stopień zadowolenia pracodawców, którzy ich zatrudniają i wreszcie satysfakcja samych absolwentów. Jesteśmy szkołą, która ma przygotować do wykonywania konkretnego zawodu. Sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Musimy liczyć na współpracę z pracodawcami, rodzicami oraz organem prowadzącym. Na szczęście w mojej ocenie ta współpraca funkcjonuje na wysokim poziomie. Dowodem na to może być fakt, że nasza szkoła od wielu lat bierze udział w p ojektach współfinansowanych przez organ prowadzący oraz Fundusze Europejskie. Najpierw b ł to projekt „Zawodowy Dolny Śląsk”, potem „Praktyki zagraniczne szansą na rozwó osobisty i zawodowy”, „Powiat oleśnicki dla rynku pracy” czy w końcu „Czas na zawodowcó ”. Obecnie uczniowie i nauczyciele zaangażowani są w projekt „Zawodowy pakiet startow ” oraz dwa projekty pod egidą Erasmus+. Dzięki tym działaniom uczniowie zostaną wyposaża i w konkretne umiejętności i wiedzę niezbędną do sprawnego poruszania się na rynku pra y. Odbywają praktyki zagraniczne, staże u pracodawców, na kursach zdobywają dod tkowe kwalifikacje przydatne w przyszłej pracy zawodowej – np. kurs programowania CN , kurs spawania metodą MAG, szkolenie MS Excel w logistyce, kurs specjalisty ds. HR, kurs kadr i płac, kurs analityka finansowego, szkolenie Excel w księgowości i rachunkowości, urs na prawo jazdy kat. B, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs operatora wózka jezdniowego. W d skonalenie samego siebie angażują się nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele, biorą udział w wielu szkoleniach projektowych. Jeśli nic złego się nie wydarzy, szesnastu z nich w lipcu będzie szkolić się na Sycylii. Jestem przekonana, że właśnie to, co na co dzień dzieje się w szkole, ma największy wpływ na to, że corocznie tak wielu kandydatów ubiega się o przyjęcie do szkoły. W ubiegłym roku naukę w ZSP w Sycowie wybrało ponad 300 absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Zatem wszyscy zabiegamy o to, aby działo się jak najwięcej i, mam nadzieję, że nasi uczniowie to widzą, tego doświadczają i przekazują tę wiedzę innym. Pomimo braku problemów z naborem, podejmujemy szereg działań, aby oferta edukacyjna szkoły była dostosowanie do potrzeb rynku pracy i oczekiwań kandydatów, corocznie ją poszerzamy i uatrakcyjniamy. W tym roku otwieramy w technikum nowy kierunek kształcenia w zawodzie technik rachunkowości. Zgodnie z wymogami, uzyskaliśmy pozytywną opinię Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy o zasadności kształcenia w tym zawodzie. Po raz pierwszy będziemy prowadzili nabór do klasy patronackiej w szkole branżowej I stopnia w zawodzie tapicer. Dzięki podpisanej umowie klasa zostanie objęta patronatem przez firmę Polak Meble z siedzibą w Kępnie, z czego bardzo się cieszę. Wierzę, że młodzi tapicerzy będą prawdziwym filarem firmy Polak Meble, ale także będą zadowoleni z wyboru kształcenia w naszej szkole oraz ze stworzonych możliwości, jakie daje umowa patronacka.

Korzystając z okazji, serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na Targi Edukacyje i Drzwi Otwarte, które odbędą się 29 kwietnia 2020 r. W tym dniu będzie możliwość zobaczenia, jak działa szkoła od środka, zajrzenia do pracowni zawodowych i sal dydaktycznych, poznania uczniów i nauczycieli. Mam nadzieję, że pobyt w naszej szkole rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące dalszej drogi kształcenia i pozwoli wybrać zawód z przyszłością. Zapraszam również do odwiedzenia naszej oficjalnej strony internetowej i fanpage’a na Facebooku, gdzie na bieżąco można obserwować, co się dzieje w szkole.

OBEJRZYJ GALERIĘ ZDJĘĆ Z ŻYCIA UCZNIÓW I SZKOŁY

Maseczki jednak konieczne. To musisz wiedzieć.

Wideo

Materiał oryginalny: ZSP w Sycowie wspiera rynek pracy dając firmom świetnych fachowców (ROZMOWA i ZDJĘCIA) - Dolnośląskie Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3